תצוגות מקדימות
  1  rotolo di banconote da un dollaro