מיון   תצוגות מקדימות   דף
  63  Egyptian hieroglyphic symbols