תצוגות מקדימות
   ������������������������������������������������������frica