תצוגות מקדימות
   ������������������������������������������������������,���������������������������������������������